พิธีลงเสาเข็ม @ TheNest Chula-Samyan จุฬา-สามย่าน , 28 May 2020
© THE NEST PROPERTY. ALL RIGHTS RESERVED.